ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σύλλογος Alpes de Lumière (Προβηγκία-Γαλλία)

Ο σύλλογος  προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τον τοπικό πληθυσμό για τον πλούτο του τόπου, προτείνοντας κοινωνικούς, πολιτιστικούς και προσωπικούς δεσμούς μεταξύ τους με στόχο την ανάδειξη και ενδυνάμωση της περιοχής τους.www.alpes-de-lumiere.org


Εταιρία EuroKoncept 21 (Σλοβακία)

Στόχος της εταιρίας αυτής είναι η υποστήριξη  για την επαγγελματική ένταξη των ευάλωτων πολιτών και η υλοποίηση δράσεων τοπικής ανάπτυξης σε σχέση με τη διαχείριση και την προστασία της φυσικής κληρονομιάς.
www.eurokoncept21.sk


Gatehouse Development Initiative (Σκωτία)

Είναι οργάνωση εθελοντών που υλοποιεί προγράμματα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού που έχουν σχέση με τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την προώθηση της δομημένης και φυσικής κληρονομιάςwww.gatehouse-of-fleet.co.uk


Ένωση κοινοτήτων Celavu Prunelli (Κορσική)

Η ένωση συνεργάζεται με φορείς για δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη και την αειφορία μιας οικονομίας που αναδεικνύει τους τοπικούς πόρους, την πολιτιστική κληρονομιά και την τοπική τεχνογνωσία, μέσω της δημιουργίας τοπικών δικτύων και αξιοποίηση των δεξιοτήτων και των πρωτοβουλιών που έχουν τοπικά αναπτυχθεί.www.celavu-prunelli.fr


Red2Red Consultores, S.L (Ισπανία)

Είναι μία ιδιωτική επιχείρηση συμβούλων που ιδρύθηκε το 2000 με στόχο να γίνει σημείο αναφοράς για τις εθνικές και τοπικές πολιτικές, να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των δημοσίων οργανισμών και των τοπικών αρχών, στο πλαίσιο της βελτίωσης της δημοκρατικής, κοινωνικής και οικονομικής διακυβέρνησης.
www.red2red.net


Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (ΠΕΔ Ηπείρου)

Η ΠΕΔ Ηπείρου είναι τοπικός, διοικητικός οργανισμός, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με δημόσιο χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό. Στοχεύει κυρίως στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν την ποιότητα ζωής και την κοινωνική συνοχή, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.www.pedepirus.gr