Πνευματικές παραγωγές

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου έγινε στη Μαδρίτη στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2017. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι καθόρισαν τα μέσα για την επίτευξη των στόχων που έθετε το έργο, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα. Ο φορέας Alpes de Lumière  είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό καθ’όλη τη διάρκεια του έργου. Οι εταίροι ανέλαβαν να αναπτύξουν στενή συνεργασία με τους κατέχοντες τις γνώσεις, τους νέους, τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες, για την υλοποίηση τεσσάρων δράσεων: επεξεργασία των καλών πρακτικών, συστηματοποίηση των καταρτίσεων και των δράσεων, εθνολογικές έρευνες πεδίου, εφαρμογή των καταρτίσεων και των δράσεων, αξιοποίηση, δημοσιοποίηση.

Ο φορέας Communauté de Communes de Celavu Prunelli ανέλαβε τη συλλογή, τη ανάπτυξη και την ανταλλαγή των καλών πρακτικών  (Οκτώβριος 2017-Φεβρουάριος 2018)

Ο EuroKoncept 21 ανέλαβε τη συστηματοποίηση των καταρτίσεων και των δράσεων με αντικείμενο την μεταβίβαση των γνώσεων από γενιά σε γενιά (Φεβρουάριος –Μάρτιος 2018)

Οι Red2 Red consultores S.L. ανέλαβαν τις εθνολογικές έρευνες πεδίου με βιντεονταινίες.

Αυτό αποτέλεσε και μία πρώτη φάση των πειραματικών καταρτίσεων (Μάιος-Σεπτέμβριος 2018)

Η ΠΕΔ Ηπείρου ανέλαβε την επεξεργασία των εκπαιδευτικών τεχνικών και την  αξιοποίηση των παραδοσιακών γνώσεων για την οικολογική μετάβαση (πειραματική εφαρμογή των καταρτίσεων και των δράσεων)  στη δεύτερη φάση των πειραματικών καταρτίσεων.

Καθ’όλη τη διάρκεια του έργου ο φορέας Gatehouse Development Initiative ανέλαβε τις δράσεις δημοσιοποίησης και διαχείρισης των αποτελεσμάτων του έργου.

Άλλες διακρατικές συναντήσεις έγιναν στο Gatehouse of Fleet στη Σκωτία τον Ιούνιο του 2018, στην Povazka Bystrica στη Σλοβακία τον Ιανουάριο του 2019 και στην Γαλλία στο Forcalquier τον Σεπτέμβριο του 2019. Υπήρξε και ένα διακρατικό σεμινάριο κατάρτισης στα Άνω Πεδινά, στην Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο του 2018.

Υποκατηγορίες

Το πρώτο αποτέλεσμα του έργου αφορά τη συλλογή παραδειγμάτων από καλές πρακτικές για κάθε τομέα δράσεων των εταίρων. Από τα παραδείγματα αυτά μπορούμε να εξαγάγουμε τις μεθόδους που είναι καταλληλότερες.
Σύσταση διαφόρων ομάδων και δομών για τη διευκόλυνση της διοργάνωσης και διαχείρισης των δράσεων.
Στόχος των εθνολογικών μελετών είναι να εμβαθύνει την κατανόηση ως προς τις γνώσεις και τις παραδοσιακές δεξιότητες μέσω συζητήσεων (που διοργανώνονται κυρίως από τους νέους) με τους κατόχους αυτών των γνώσεων (συνήθως μελών της κοινωνίας μεγαλύτερης ηλικίας).
Στη φάση αυτή προτείνονται μέθοδοι και πρακτικά εργαλεία για την  εφαρμογή των γεγονότων και των εκπαιδευτικών δράσεων στους διάφορους τομείς του έργου, όπως αυτοί εντοπίστηκαν από τους εταίρους και τις ομάδες στόχους (νέοι, κάτοχοι των γνώσεων, τοπικές αρχές και κοινωνικοί εταίροι).
Ένας στόχος κλειδί του έργου είναι η παρουσίαση των διαφόρων επιλογών σχεδιασμού και διαχείρισης έργων οικολογικής διαχείρισης από άλλες κοινότητες. Τα στοιχεία και το βασικό υλικό στην ιστοσελίδα παρέχουν μεθόδους για την επίτευξη αυτού του στόχου.