Στόχος των εθνολογικών μελετών είναι να εμβαθύνει την κατανόηση ως προς τις γνώσεις και τις παραδοσιακές δεξιότητες μέσω συζητήσεων (που διοργανώνονται κυρίως από τους νέους) με τους κατόχους αυτών των γνώσεων (συνήθως μελών της κοινωνίας μεγαλύτερης ηλικίας).

Εθνολογικές έρευνες πεδίου

Ένας από τους στόχους της διαδικασίας είναι  η απόκτηση ενός συνόλου δεξιοτήτων από τους νέους μέσω της προετοιμασίας και της μεταγραφής των συνεντεύξεων.

Έχει προετοιμαστεί ένας κατάλογος με  θέματα προς συζήτηση, όμως η εθνογραφική προσέγγιση χρησιμοποιεί την ελεύθερη συζήτηση, χωρίς συγκεκριμένη δομή, πράγμα που δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί μια συνομιλία  προσαρμοσμένη στις συνθήκες της στιγμής.

Μεταξύ των παραδειγμάτων εθνολογικών μελετών μπορούμε να αναφέρουμε τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής τυριού στη Σκωτία, όπου ο James Finlay έδωσε συνέντευξη σε τρεις νέους κατά την οποία διηγήθηκε τις αναζητήσεις που αφορούσαν την παρασκευή τυριού σε αγρόκτημα και μετά από αυτό έθεσαν ερωτήσεις και στον σημερινό τυροκόμο και συμμετείχαν στην παραγωγή τυριού.

Στην Ελλάδα, η ταπητουργία και η παραδοσιακή τέχνη προσεγγίστηκαν από το πρόβατο μέχρι το τελικό προϊόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι συνεντεύξεις καταγράφηκαν είτε ηχητικά είτε σε βίντεο και ενίοτε και τα δύο, προκειμένου να υπάρξει πλήρης καταγραφή.


 Κάντε λήψη της πλήρους έκθεσης