Ένας στόχος κλειδί του έργου είναι η παρουσίαση των διαφόρων επιλογών σχεδιασμού και διαχείρισης έργων οικολογικής διαχείρισης από άλλες κοινότητες. Τα στοιχεία και το βασικό υλικό στην ιστοσελίδα παρέχουν μεθόδους για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Αξιοποίηση/Δημοσιοποίηση

Στόχος του έργου Ecomanegement είναι να διερευνήσει και να προτείνει μοντέλα για την ανάπτυξη παρόμοιων έργων από άλλες κοινότητες. Οι εργαλειοθήκες προμηθεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών από τους εταίρους του έργου και  προτείνουν μοντέλα για την υλοποίηση παρόμοιων έργων.

Αυτές οι εργαλειοθήκες περιλαμβάνουν επίσης μια σειρά υπόβαθρων και πινάκων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών για την επιτυχία του έργου.

Η σελίδα Facebook ενημερώνεται τακτικά με νέα στοιχεία που εμφανίζονται στους τομείς που εκπροσωπούνται από τους εταίρους του έργου και σε άλλα μέρη όπου παρόμοια ενδιαφέροντα έργα υλοποιούνται. Οι εταίροι χρησιμοποίησαν τα κοινωνικά δίκτυα, τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και τις συναντήσεις για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και την ενθάρρυνση της αξιοποίησής τους.


Κάντε λήψη της πλήρους έκθεσης