Σύσταση διαφόρων ομάδων και δομών για τη διευκόλυνση της διοργάνωσης και διαχείρισης των δράσεων.

Συστηματοποίηση των καταρτίσεων/δράσεων

Ο φορέας EuroKoncept 21, ο σλοβάκος εταίρος, υπεύθυνος για τη συστηματοποίηση της κατάρτισης από γενιά σε γενιά επεξεργάστηκε με αναλυτικό τρόπο μια προσέγγιση που περιγράφει με ποιο τρόπο μπορούμε να εντοπίσουμε τις ανάγκες ενός τόπου σε κάθε τομέα καθώς και τις κύριες μεθόδους εκπαίδευσης που είναι κατάλληλες για την υλοποίηση των δράσεων. Πρόκειται κυρίως  για μεταβίβαση των γνώσεων και των παραδοσιακών δεξιοτήτων από γενιά σε γενιά και για τη μέθοδο υλοποίησης των εθνολογικών ερευνών.

Προτείνεται η δημιουργία διαφόρων ομάδων: μιας επιτροπής ειδικών με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των πανεπιστημίων, αναπτυξιακών εταιρειών κ.τ.λ. μιας ομάδας νέων 18 έως 25 ετών με προτεραιότητα σε όσους έχουν ειδικές κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες και μία μικτή ομάδα συζήτησης που θα περιλαμβάνει και πολίτες που ενδιαφέρονται να έχουν ενεργό συμμετοχή στη διαχείριση του τόπου τους.

Ένας κομβικός στόχος είναι ο εντοπισμός των αναγκών του τόπου μέσω συζητήσεων, ερωτηματολογίων και παρατηρήσεων


 Κάντε λήψη της πλήρους έκθεσης