Cieľom etnografického prieskumu je prehĺbiť vedomosti o tradičných zručnostiach a kompetenciách prostredníctvom rozhovorov (uskutočňovaných najmä mladými ľuďmi) s držiteľmi týchto poznatkov (najmä staršími členmi komunity).

3.O3 : Etnologický prieskum v teréne

Jedným z cieľov tohto procesu je vytvoriť súbor zručností u mladých ľudí prostredníctvom prípravy a prepisovania rozhovorov a prieskumov.

Zatiaľ čo sa pri príprave rozhovorov sformuluje zoznam tém, ktoré sa majú prediskutovať, etnografický prístup sa usiluje o neštruktúrovaný štýl rozhovoru, ktorý umožňuje konverzáciu rozvíjať tak, ako sa zdá byť najvhodnejšia a najužitočnejšia.

Medzi príklady etnografických štúdií patrí tradičná výroba syra v Škótsku, kde traja mladí ľudia viedli rozhovor s Jamesom Finlaym, 95 ročným pánom, a pýtali sa na jeho spomienky na výrobu syra na farme, a potom požiadali o odpovede súčasného majiteľa výrobne syra a aj oni traja sa zúčastňovali na výrobe syra počas toho dňa.

V Grécku zase mladí sledovali postup výroby obrazov a tradičného tkania od strihania ovce až po finálny produkt.

V každom prípade boli rozhovory zaznamenávané , a to buď na audio nosič alebo bol natočený film, a niekedy oba postupy, aby sa vytvoril záznam.


 Stiahnite si celú správu