Preskúmať rôzne skupiny a štruktúry na uľahčenie organizácie a riadenia projektov.

2.O2: Modelizácia vzdelávania/činností

EuroKoncept 21, slovenský partner zodpovedný za modelovanie medzigeneračného vzdelávania, vypracoval podrobný dokument opisujúci, ako identifikovať potreby každej oblasti, ako aj hlavné vyučovacie metódy dostupné pre projekty. Jedná sa predovšetkým o medzigeneračný prenos tradičných zručností a kompetencií a metóda použitá na realizáciu etnografických prieskumov.

Je navrhnuté osloviť rôzne skupiny: výbor expertov zložený zo zástupcov miestnej samosprávy, univerzít, štátnych lesov, mládežníckych skupín a ďalších; skupinu mladých ľudí vo veku od 18 do 25 rokov, v ktorej sú prioritne zaradení ľudia so špeciálnymi sociálnymi alebo ekonomickými potrebami; a spoločnú diskusnú skupinu pozostávajúcu z miestnych občanov ochotných zapojiť sa.

Kľúčovým cieľom je identifikovať potreby oblasti prostredníctvom rozhovorov, dotazníkov (v papierovej podobe, online) a pozorovaní.


Stiahnite si celú správu