Kľúčovým cieľom projektu je predstaviť rôzne možnosti plánovania a riadenia projektov ekologického riadenia v iných komunitách. Podporné dokumenty a materiály na webovej stránke poskytujú metódy na dosiahnutie tohto cieľa.

5.O5 Využitie/Diseminácia

Cieľom projektu Ecomanagement je výskum a poskytnutie modelov na rozvoj podobných projektov v iných komunitách. Tieto súbory nástrojov poskytujú výsledky vlastného prieskumu partnerov projektu a navrhujú modely na vykonávanie podobných projektov. Tieto súbory nástrojov obsahujú aj sériu rôznych formulárov a tabuliek, ktoré je možné použiť na zhromažďovanie informácií potrebných na dosiahnutie úspechu projektu. Facebooková stránka je pravidelne aktualizovaná o nový vývoj, ktorý sa objavuje v oblastiach zastúpených partnermi projektu a na iných miestach, kde sa konajú podobné zaujímavé projekty. Partneri využili sociálne médiá, tradičné médiá a osobné stretnutia na šírenie výsledkov projektu a podporu ich využívania.