PARTNERI PROJEKTU

Združenie Alpes de Lumière

Zámerom združenia je zvýšenie povedomia  miestnych občanov o kultúrnom bohatstve krajiny, pričom podnecuje tvorbu sociálnych, kultúrnych a osobných vzťahov medzi ľuďmi, čo umožní opätovnú valorizáciu a dynamiku v regióne.www.alpes-de-lumiere.org


EuroKoncept 21

Cieľom združenia je pomoc pri  profesijnej integrácii znevýhodnených ľudí a ponúknuť činnosti miestneho rozvoja vo väzbe na ochranu a spravovanie prírodného dedičstva.
www.eurokoncept21.sk


Gatehouse Development Initiative

Dobrovoľnícka organizácia v Škótsku (UK), ktorá realizuje projekty na zlepšenie pohody miestnych obyvateľov prostredníctvom projektov spojených so zlepšením životného prostredia a propagovania kultúrneho a prírodného dedičstva.  www.gatehouse-of-fleet.co.uk


Združenie obcí Celavu Prunelli

Toto korzické (FR) združenie sa zapája do činností zameraných na rozvoj a udržateľnosť hospodárstva, ktoré valorizuje zdroje, kultúrne dedičstvo a zručnosti; spája miestne subjekty do siete a  umožňuje prepojenie kompetencií a iniciatív.www.celavu-prunelli.fr


Red2Red Consultores, S.L.

Španielsky súkromný podnik založený v roku 2000 s cieľom hodnotiť národné a miestne verejné politiky, prispieť k úspechu verejných inštitúcií a miestnej samosprávy v rámci skvalitňovania demokratického, sociálneho a hospodárskeho spravovania/riadenia.
www.red2red.net


Perifereiaki Enosio Dimon Ipirou (PED Epirus)

Organizácia PED Epirus sídliaca na severozápade Grécka je organizáciou miestnej územnej samosprávy, neziskovou jednotkou súkromného práva s verejným charakterom. Jej cieľom je predovšetkým realizovať aktivity zamerané na kvalitu života, sociálnu kohéziu a ochranu životného prostredia a kultúry.www.pedepirus.gr