ÚVOD

Projekt EKOMANAŽMENT poznatky včerajška, zručnosti zajtrajška je európsky projekt  z programu ERASMUS+, strategické partnerstvá vo vzdelávaní dospelých. Projekt bude realizovaný od októbra 2017 do septembra 2019. 

Projekt sa týka trvalo udržateľného rozvoja a územného plánovania so zapojením občanov. Jeho cieľom je umožniť spoločnú prácu seniorom a občanom – hlavne mladým ľuďom, ktorí majú problémy umiestniť sa na trhu a na druhej strane spoluprácu občanov a miestnej samosprávy.

Projekt sa opiera o vedomosti a techniky “starších ľudí” v regiónoch, kde títo ľudia žijú. V rámci stratégie Európa 2020 sa spojilo šesť partnerov, aby vytvorili pomôcky, ktorými by zabezpečili medzigeneračný prenos poznatkov podľa príkladov najlepšej praxe.

Počas realizácie projektu EKOMANAŽMENT budú vytvorené a verejnosti distribuované štyri newslettere. Jednotlivé newslettere budú obsahovať informácie o napredovaní projektu a o dôležitých etapách jeho realizácie.