ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Η εναρκτήρια συνάντηση έγινε στη Μαδρίτη στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2017. Κατά τη συνάντηση αυτή οι εταίροι καθόρισαν τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του κάθε εταίρου καθώς και τον συνολικό τρόπο οργάνωσης του δικτύου.

Ο σύλλογος Alpes de Lumière αναλαμβάνει το συντονισμό καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου.Οι εταίροι θα συνεργαστούν με παλιούς τεχνίτες, με νέους, μετ τοπικούς φορείς και με πολίτες για την υλοποίηση τεσσάρων δράσεων.

Η Ένωση Κοινοτήτων Celavu Prunelli (Κορσική) έχει την αρμοδιότητα της συλλογικής επεξεργασίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών (περίοδος δράσης  Οκτώβριος 17- Φεβρουάριος 18)

Η  Εταιρία EuroKoncept 21 θα έχει την αρμοδιότητα της συστηματοποίησης των καταρτίσεων μεταφοράς γνώσεων από γενιά σε γενιά (Φεβρουάριος – Μάιος 2018)

Οι σύμβουλοι Red2Red θα είναι υπεύθυνοι για τις εθνολογικές έρευνες πεδίου, με αποσπάσματα βίντεο από μαρτυρίες ντόπιων. Αυτό θα αποτελέσει και την πρώτη φάση του πειραματισμού (Μάιος – Σεπτέμβριος 2018).

Η ΠΕΔ Ηπείρου θα είναι υπεύθυνη για ένα σεμινάριο κατάρτισης για τις παλιές τεχνικές και τις γνώσεις προκειμένου να εφαρμοστούν οικολογικοί τρόποι διαχείρισης. Αυτό θα είναι η δεύτερη φάση πειραματισμού για τις καταρτίσεις.

Καθ’όλη τη διάρκεια του έργου η Gatehouse Development Initiative θα καθοδηγήσει τις δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.