PARTNERI PROJEKTU

Združenie Alpes de Lumière

Zámerom združenia je zvýšenie povedomia  miestnych občanov o kultúrnom bohatstve krajiny, pričom podnecuje tvorbu sociálnych, kultúrnych a osobných vzťahov medzi ľuďmi, čo umožní opätovnú valorizáciu a dynamiku v regióne.

EuroKoncept 21

Cieľom združenia je pomoc pri  profesijnej integrácii znevýhodnených ľudí a ponúknuť činnosti miestneho rozvoja vo väzbe na ochranu a spravovanie prírodného dedičstva.

Gatehouse Development Initiative

Dobrovoľnícka organizácia v Škótsku (UK), ktorá realizuje projekty na zlepšenie pohody miestnych obyvateľov prostredníctvom projektov spojených so zlepšením životného prostredia a propagovania kultúrneho a prírodného dedičstva.  

Združenie obcí Celavu Prunelli

Toto korzické (FR) združenie sa zapája do činností zameraných na rozvoj a udržateľnosť hospodárstva, ktoré valorizuje zdroje, kultúrne dedičstvo a zručnosti; spája miestne subjekty do siete a  umožňuje prepojenie kompetencií a iniciatív.

Red2Red Consultores, S.L.

Španielsky súkromný podnik založený v roku 2000 s cieľom hodnotiť národné a miestne verejné politiky, prispieť k úspechu verejných inštitúcií a miestnej samosprávy v rámci skvalitňovania demokratického, sociálneho a hospodárskeho spravovania/riadenia.

Perifereiaki Enosio Dimon Ipirou (PED Epirus)

Organizácia PED Epirus sídliaca na severozápade Grécka je organizáciou miestnej územnej samosprávy, neziskovou jednotkou súkromného práva s verejným charakterom. Jej cieľom je predovšetkým realizovať aktivity zamerané na kvalitu života, sociálnu kohéziu a ochranu životného prostredia a kultúry.