NAPREDOVANIE PROJEKTU

Úvodné projektové stretnutie sa konalo  v Madride, 27. a  28. novembra 2017. Počas tohto stretnutia partneri  definovali  zdroje potrebné na dosiahnutie stanovených  cieľov  projektu, roly a zodpovednosť jednotlivých partnerov a ich zabezpečenie.

Alpes de Lumière bude zodpovedné za koordináciu projektu počas celej jeho realizácie. Partneri budú úzko spolupracovať so staršími ľuďmi, mladými ľuďmi, miestnou samosprávou a občanmi pri realizácii štyroch aktivít:

Združenie obcí (Communauté de Communes) Celavu Prunelli je zodpovedné za zber, spracovanie a výmenu príkladov dobrej praxe (okt. 2017 – febr. 2018)

EuroKoncept 21 bude zodpovedný za modelizovanie medzigeneračného vzdelávania/činnosti (febr. – máj 2018)

Red2Red Consultores, S.L. bude zodpovený za etnologický prieskum v teréne, s natočením videosekvencií počas poskytovania svedectiev. Toto bude tvoriť prvú fázu overovania v praxi (máj – september 2018)

PED Epirus bude zodpovedný za technickú výučbu a ekologický prenos starých zručností (overenie vzdelávania/činností v praxi), druhá fáza overovania (okt. 2018 – marec 2019).

Gatehouse Development Initiative bude počas doby realizácie projektu riadiť komunikáciu a disemináciu výsledkov projektu.

Najbližšie nadnárodné stretnutie sa  uskutoční v Gatehouse of Fleet, v Škótsku, v júni  2018. Stretnutie poskytne príležitosť na zhodnotenie napredovania projektu.